Prosjekter Namdal Sykehus


Ettersamtaler

Ettersamtale til pårørende etter dødsfall

Påbegynt 1989

Avsluttet 1995

Namdal sykehus, medisinsk avdeling

Kontaktpersoner:
Kari Sund Larsen, tlf. 74215543
May Sissel Utvik, tlf. 74215543

Prosjekter Namdal sykehus