Prosjekter Namdal Sykehus


Digitalisering av røntgenavdelingen

Digitalisering av røntgenavdelingen

Påbegynt 01.01.1997

Avsluttet 07.02.2000

Namdal sykehus, røntgenavdelingen

Prosjektleder / kontaktperson:  Torstein Rønningen, 74215579

Prosjekter Namdal sykehus