Prosjekter Namdal Sykehus


Dagkirurgi

Spørreundesøkelse blant dagkirurgipasienter på oppvåkningsenheten om deres opplevelse av dagkirurgisk behandling og opphold

Påbegynt september 1996

Avsluttet desember 1996

Namdal sykehus, kirurgisk intensiv avdeling

Avdelingssykepleier Astrid Stamnes
Sykepleier Arne Hegle

Kontaktperson: Astrid Stamnes, tlf. 74215835

Prosjekter Namdal sykehus