Prosjekter Namdal Sykehus


Brukerundersøkelse

Se på mulighetene for bedring av behandlingstilbudet på fødeavdelingen (brukermedvirkning)

Påbegynt januar 1999

Fortsetter fortløpende

Namdal sykehus, føde/barsel avdelingen

Overjordmor Randi Grande
Jordmor Atle Sitter

Kontaktperson: Randi Grande, tlf. 74215400

Prosjekter Namdal sykehus