Prosjekter Namdal Sykehus


Utprøving av standard behandlingsprogram / pasientforløp

Påbegynt i desember 1999

Avsluttes i desember 2000

Samarbeidsprosjekt mellom sykehusene i Helseregion Midt-Norge.
Namdal sykehus, kirurgisk avdeling, post H3

Kontaktperson ved Namdal sykehus: Bente Eidesmo, tlf. 74215733

Prosjektrapport kommer når prosjektet er avsluttet.

Prosjektinnhold:
Utarbeide / utprøve planer for pasientforløp for definerte diagnosegrupper: Totalprotese hofte, hjerteinfarkt, premature.
Utarbeide / utprøve informasjonsfolder til pasient / pårørende om forventet behandlingsforløp
Vurdere overføringsverdi for bruk av pasientforløp for flere pasientgrupper

Prosjekter Namdal sykehus