Prosjekter Namdal Sykehus


Fra turnus til Bevegelig arbeidstid

Prosjektet går på innføring av Bevegelig arbeidstid (BAT) i stedet for ordinær turnusarbeid.

Målsettingen er:

Bedre tilrettelagt pasientbehandling gjennom en fleksibel arbeidstidsordning som setter pasientens behov i sentrum 

·        Bedre tilrettelagt arbeidstid for ansatte, og bedre dialog mellom ansatte

·        Mer tid til faglig ledelse og bedre dialog med ansatte

·        Kontinuerlig organisasjonsutviklingsprosess ved posten

Påbegynt i august 2001

Planlagt avsluttet i juni 2003

Namdal sykehus, Rehabiliteringsposten ( Post 2)

Deltakere i prosjektet er alle ansatte ved posten 

Kontaktpersoner: :   
Frode Båtnes
, avdelingssykepleier,tlf 74215658
, prosjektleder, tlf 74215662

Prosjektrapport:  Prosjektbeskrivelse   


Prosjekter Namdal sykehus