Prosjekter Namdal Sykehus


Speilingsprosjektet

Speilingsprosjekt under NHO`s prosjekt "Trøndelagsprosjektet"

Påbegynt i januar 1998 (NHO`s prosjekt begynte i 1997)
Avsluttet høsten 1999

Deltakere:
Avdelingssykepleiere ved Namdal og Innherred sykehus.
Avdelingsledere ved Nord Trøndelag Elektrisitetsverk.
Avdelingsledere ved Selmer.

Kontaktperson ved Namdal sykehus: Bente Eidesmo, tlf. 74215733

Prosjektrapport er tilgjengelig.

Overordnet formål med Trøndelagsprosjektet:
Utvikle mer systematiske kvinnerettede tiltak
Styrke praktisk likestillingsarbeide innen de ulike bedriftene
Utvikle metoder og sammenfatte erfaringer når det gjelder likestillingsarbeide

Mål for Speilingsprosjektet:
Læring og idegenerering
Refleksjoner omkring rollen som avdelingssykepleier
Ønsker om organisatorisk læring

Ønske om å sammenligne / speile avdelingssykepleieren mot mannlige mellomledere i en privat bedrift - derav navnet speilingsprosjektet.

Tema: Likheter, forskjeller i betingelser for ledelse, diskusjoner i gruppene på hvordan lederrollen blir utformet.

Følgeforskere fra arbeidsforskningsinstituttet (AFI) foretok først en skriftlig og muntlig kartlegging av lederne, dvs. avdelingssykepleierne, på begge sykehusene.  Denne kartleggingen ble også gjort overfor mellomledere i Selmer-Steinkjer og Nord-Trøndelag E-verk (NTE).  
Deretter ble det avholdt 2 speilingsdager.
AFI laget egen forskningsrapport: "Likestilling og bedriftsutvikling - fot i hose eller stein i skoen?  Erfaringer fra utviklingsprosjektet "Kvinner i bedriftene" i Nord- og Sør-Trøndelag (1997-1999)."

Prosjekter Namdal sykehus