Prosjekter Namdal Sykehus


Astma og allergi hos barn

"Laboratorium" for astma og allergi

Påbegynt januar 1998

Avsluttet januar 1999

Namdal sykehus, barnepoliklinikken

Prosjektleder Trude Modell

Kontaktperson: Trude Modell / Sykepleier barnepoliklinikken Tove Haugan, tlf. 74215400

Prosjekter Namdal sykehus