Prosjekter Namdal Sykehus


Akupunkturbehandling

Tilby alternativ smertebehandling

Påbegynt i 1996

Avsluttet årsskiftet 1998/1999

Namdal sykehus, føde/barsel avdelingen

Kontaktperson: Randi Grande, tlf. 74215400

Prosjekter Namdal sykehus