FOR KOMMUNENE

Saker som berører samarbeidet mellom sykehuset og kommunene


Kontaktutvalget:
Møtereferat

Basisavtalen:
Avtalen
Basisavtalen - Avviksmelding (samarbeid mellom Namdal sykehus og kommunene) (I Word-format) (I pdf-format)
Avviksmelding, Veileder for utfylling av skjema

Nøkkeltall:
Overføringsklare pasienter
Behandlede pasienter

Tilbud Namdal sykehus:
Ventetider og avdelingsinformasjon

Magasin:
UTE-Visitten

13.01.2004 
Helse Nord-Trøndelag HF
Sykehuset Namsos
Serviceboks 1001, 7809 Namsos