Her har vi foretatt et lite utvalg av tilgjengelige norske og utenlandske ressurser
som er relevant for helsepersonell og andre.

Føl deg fri til å komme med kommentarer til disse ressursene,
og eventuelle forslag til andre ressurser som bør være her.

Benytt i såfall tilbakemeldingssskjemaet du finner under menyvalget .


Vi har delt inn disse ressursene i fire kategorier:


Nord-Trøndelag Fylkeskommune.
Her finner du masse offisiell informasjon fra Nord-Trøndelag Fylkeskommune.
   
Offentlig informasjon og dokumentasjon i Norge.
ODIN er den sentrale tjeneren for den norske regjering, Statsministerens kontor og departementene.
   
Trygdeetatens informasjonssider.
Disse sidene ble etablert 1. april 1996, og prosjektet har i dag status som et prøveprosjekt.
   
Statens helsetilsyn.
Statens helsetilsyn har det overordnete tilsyn med all helsetjeneste i Norge, og ivaretar forvaltningsoppgaver knyttet til utøvelse av tilsynet.
   
Kommunenes informasjonstjener.
KI er inngangsporten til kommuneinformasjon via Internet i Norge.
   
  Norges forskningsråd.
Forskningsrådet gir råd til Regjeringen, de enkelte departementene og andre sentrale institusjoner og miljøer i forskningspolitiske spørsmål. I tillegg forvalter forskningsrådet årlig 2,5 milliarder kroner (til 1.3) som finansierer en femdel av all norsk forskning.
   
  Kommunal rapport.
I tillegg til artiklene fra den trykte utgaven, ligger det en hel del interaktive tjenester i denne presentasjonen.
   


Den norske lægeforening.
Faglige og politiske ressurser i tillegg til egne diskusjonsforum som kun er åpne for legeforeningens medlemmer.
   
Den norske jordmorforening.
Den Norske Jordmorforening (DNJ) er en landsomfattende fagforening opprettet av jordmødre ­ og en av de eldste fagforeninger for kvinner i Norge, etablert i 1908. DNJ har i dag ca. 1400 medlemmer organisert i lokalavdelinger i samtlige av landets fylker.
   
Funksjonshemmedes fellesorganisasjon.
FFO er funksjonshemmedes organisasjoners samarbeidsorgan i Norge.
FFOs 51 medlemsorganisasjoner har over 250.000 medlemmer.


  Helsenytt for alle.
Hovedtemaene fra dette bladet er lagt ut her. Medisinske spørsmål blir forklart på en lettfattelig måte.
   
  HelseNett - et helseleksikon på Internett.
Her kan du få svar angående forskjellige symptomer, enten via temaoversikten eller ved å stille spørsmål pr. E-post til helsepersonell. Faglige samarbeidspartnere er Den norske lægeforeningen, Norges apoterkerforbund og Den norske tannlegeforening.
   
  Doktor Online.
Doktor Online er en Internett-tjeneste med fokus på helse. Tjenesten er gratis for brukerne. Vår faste lege er spesialist i allmennmedisin, Christian Anker.
   
  SOL Helse.
Her finner du forskjellige helserelaterte artikler og ressurser presentert på en oversiktlig måte og på norsk.
   
  Health World Online.
Health World inneholder informasjon om ulike behandlingsmetoder både innen tradisjonell og alternativ medisin. Det er svært lett å finne fram og nettstedet inneholder informasjon både for helsepersonell og andre interesserte.
   
  Journal of the American Medical Association.
JAMA er det mest utbredte medisinske tidsskriftet i verden og inneholder oppdaterte forskningsresultater og informasjon om nyheter. JAMA hovedmålgruppe er leger.
   
The Lancet - International journal of medical science and practice.
The Lancet er et medisinsk tidsskrift som har kommet ut siden 1823 og nå også på Internett. Men dette er mye mer enn en nettversjon av det trykte tidsskriftet, det er en omfattende nettjeneste med mange tilbud.
   


Aker sykehus.
Foruten mye informasjon om sykehuset, ligger det en oversikt over anbefalte medisinske nyhetsgrupper her.
   
Radiumhospitalet.
Mye fagrelatert stoff med pekere og databaser. Innholdet er stort sett på engelsk.
   
Rikshospitalet.
Mye informasjon, bl.a. om byggingen av det nye Rikshospitalet på Gaustad.
   
  Norske sykehus - fylke/kommuneoversikt.
Kommunenes informasjonstjener vedlikeholder en fylkesvis oversikt over norske sykehus. Det er mulig å hoppe herfra til de sykehusene som har egne internett-presentasjoner.
   
  Sykehus på Internett på verdensbasis.
Dette nettstedet kalles «HospitalWEB» og inneholder en stor global oversikt over sykehus som presenterer seg på Internett.